Compania care administrează site-ul https://edituradecarte.ro, denumit în continuare edituradecarte.ro, este S.C. EDITURA EVENIMENTUL SI CAPITAL S.R.L., cu sediul în Strada Ceasornicului, nr. 3-7, etaj 4, apartament 13, sector 1, București, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J40/758/2010 și având Codul Unic de Înregistrare: RO 26434909, cont IBAN RO56WBAN2511000041503255, deschis la Intesa Sanpaolo Rom SA (denumită în continuare ”Editura de carte” sau ”site” sau ”noi”). Folosirea acestui site implică acceptarea prezentei Politici de confidențialitate. S.C. EDITURA EVENIMENTUL SI CAPITAL S.R.L. își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o notificare prealabilă.

Cum și în ce scopuri colectăm datele cu caracter personal 

Colectăm datele dvs. atunci când:

Vă înregistrați pe site prin crearea unui cont în vederea cumpărării de abonamente, reviste, cărți, comunicate. În acest caz, prelucrăm date pentru a desfășura activități de vânzare-cumpărare, facturare, livrare, reclamații (nume, prenume, email, telefon, fax, adresa de livrare, date bancare), pentru elaborarea de estimări demografice despre clienții site-ului edituradecarte.ro, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite.

Completați formularul online de raportare a eventualelor probleme de funcționalitate a funcțiilor oferite de site. În acest caz, prelucrăm date pentru îmbunătățirea serviciilor noastre (nume, email, posibile date cuprinse în conținutul reclamației). 

Sunați sau ne trimiteți emailuri sau scrisori, întrebați despre produsele și serviciile noastre. Putem înregistra apeluri telefonice pentru îmbunătățirea calității, instruirea personalului și managementul serviciilor noastre.

Participați la un eveniment organizat de una dintre brandurile/publicațiile EEC. În acest caz, prelucrăm date în vederea efectuării formalităților aferente pentru identificarea, invitarea și permiterea accesului la evenimente și emisiuni, pentru acordarea premiilor revendicate de către câștigători (adresa de email), în vederea revendicării premiilor prin intermediul unui proces-verbal de intrare în posesia premiilor (nume, prenume, adresa de email, număr de telefon), respectiv pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin în acest context, anume plata impozitelor aferente premiilor, punerea în aplicare a prevederilor regulamentelor concursurilor, soluționarea eventualelor plângeri în legătură cu desfășurarea evenimentului și acordarea premiilor.

Interacționați cu website-urile noastre, prin intermediul cookie-urilor și a altor tehnologii similare. În acest caz, colectăm date pentru analize și statistici privind funcționarea website-urilor. Unele dintre datele colectate sunt strict necesare pentru asigurarea accesului și a navigării în siguranță pe website-urile noastre, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru desfășurarea securității IT și a rețelelor și pentru măsurarea traficului pe site-uri. Altele sunt prelucrate doar cu acordul dvs. (acestea pot include informații despre dispozitivul utilizat și locația geografică generală a acestuia). De asemenea, este posibil să colectăm informații din cookie-urile plasate pe dispozitiv. Putem, de asemenea, să colectăm locația specifică a dispozitivului dvs. sau să solicităm acces la date din alte aplicații pentru a furniza anumite servicii pe care le-ați solicitat. De asemenea, atunci când sunteți de acord, putem efectua analize cu privire la interesele și preferințele dvs. pentru a vă oferi conținut personalizat și pentru a vă îmbunătăți experiența de utilizare a website-urilor noastre. Vă rugăm să consultați  Politica cookies pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor noastre.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Respectarea unei obligații legale, în ipoteza în care se impune să colectăm și prelucrăm datele dvs. pentru a respecta obligațiile legale și de reglementare, inclusiv pentru soluționarea reclamațiilor. 

Executarea unui contract și a demersurilor necesare încheierii acestuia, în ipoteza în care vă oferim acces la abonamentul dvs. digital și la achiziționarea de comunicate, sau la alte produse, servicii și evenimentele pentru care v-ați înscris, sau pentru a vă oferi un premiu la care sunteți îndreptățiți. 

Interesul legitim, în ipoteza în care datele colectate ar ajuta la atingerea obiectivelor noastre de afaceri sau pentru a facilita un beneficiu pentru dvs. sau pentru altcineva. Totodată, ne întemeiem pe interesul nostru legitim pentru înregistrarea video a evenimentelor și emisiunilor pe care le desfășurăm, potrivit celor indicate mai jos.

Interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal includ:

  • susținerea unei prese libere, inclusiv activitățile jurnalistice de importanță socială;
  • susținerea drepturilor indivizilor și ale societății de a primi informații;
  • dezvoltarea, livrarea și menținerea serviciilor și produselor relevante;
  • identificarea momentului când audiența noastră interacționează cu noi sau cu alte organizații, după caz;
  • pentru o mai bună cunoaștere a publicului nostru cu scopul de a-i oferi servicii mai bune;
  • desfășurarea activității comerciale; și
  • demonstrarea faptului că oferim servicii și produse la standardele industriei noastre.

Ne fundamentăm activitățile de prelucrare pe interesul legitim doar dacă motivul pentru utilizarea informațiilor dvs. este corect și legal. În cazul în care dorim să ne bazăm pe temeiul juridic al interesului legitim, vom efectua în prealabil un test de echilibru între interesele noastre legitime și drepturile dumneavoastră la confidențialitate.

3. Prelucrarea datelor personale ale reprezentanților unei organizații

Uneori prelucrăm numele și datele de contact ale persoanelor care acționează în calitate de reprezentanți ai organizațiilor lor. În cazul în care interacțiunile se referă la furnizori, contracte, gestionarea clădirilor, servicii IT etc., temeiul juridic este articolul 6 (1) (c) al GDPR pentru orice obligație legală sau articolul 6 alineatul (1) litera (f) interesele noastre legitime ca afaceri.

4. Dezvăluirea datelor către terți și împuterniciți

Datele cu caracter personal pot fi comunicate următoarelor entități:

autoritățile guvernamentale și/sau organele de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți), în conformitate cu legile aplicabile.

furnizori de servicii care ne oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale, dacă este cazul.

parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, inclusiv servicii de livrare la domiciliu (curierat sau poștă).

agenții de publicitate și rețelele de publicitate care pot solicita informațiile dumneavoastră, fără să divulgăm informații despre persoane care pot fi identificate, ci în formă agregată, dacă este cazul.

furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea website-urilor noastre.

companiile pe care le folosim pentru a furniza servicii în numele nostru, de exemplu agențiile care se ocupă de realizarea concursurilor, cercetarea pieței sau alte scopuri menționate în prezenta politică, dacă este cazul.

consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), dacă este necesar. 

Datele cu caracter personal sunt dezvăluit exclusiv în baza unui contract și numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și pentru niciun alt scop.

În cazul optării pentru plata online, prelucrarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele Netopia MobilPay, iar edituradecarte.ro nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră. În acest sens, vă rugăm să accesați politica de confidențialitate și politicile aplicabile Netopia. 

În cazul optării pentru plata prin transfer bancar, edituradecarte.ro nu solicită în mod expres dovada plății de la utilizatori, însă poate avea acces la date cu caracter personal (nume, prenume, cont bancar, suma), ca urmare a transmiterii unilaterale din partea utilizatorilor a dovezii plății cuprinzând astfel de date.


5. Legături către alte site-uri web

Această notă de informare nu acoperă modul în care organizațiile accesate prin legăturile din acest site care vă direcționează către alte site-uri web. Vă încurajăm să citiți politicile de confidențialitate de pe celelalte site-uri pe care le vizitați

6. Durata stocării datelor

Vom păstra datele dvs. atâta timp cât este necesar pentru scopurile prezentate în această informare sau atât timp cât există un motiv legitim sau o prevedere legală pentru a face acest lucru. Dacă ne cereți să ștergem informațiile înainte de acel moment, este posibil să nu putem face acest lucru din cauza unor constrângeri tehnice, legale, de reglementare sau contractuale.

Dacă vă doriți închiderea contului dvs., vom face acest lucru cât mai repede posibil, sub rezerva oricăror termeni și condiții aplicabile contului. Informațiile personale din conturile închise sunt păstrate pentru a ne conforma obligațiilor legale, pentru a preveni eventuale fraude, ​​pentru a colecta orice taxe datorate și pentru a putea soluționa posibile litigii. Avem definită o politică de păstrare a datelor și vă putem furniza informații suplimentare la cerere.

7. Drepturile persoanelor vizate

Conform Regulamentului general privind protecția datelor 679/2016, persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces, informare, rectificare, ștergere sau uitare, portabilitate a datelor, restricționarea prelucrării si opoziție.

Dreptul la informare – Persoanele vizate au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea și utilizarea datelor lor cu caracter personal.

Dreptul de acces -Persoanele vizate au dreptul de a accesa datele lor cu caracter personal și informații suplimentare. Dreptul de acces permite persoanelor să cunoască si sa verifice legalitatea prelucrării.

Dreptul de rectificare -Persoanele vizate au dreptul de a li se rectifica datele lor cu caracter personal care sunt inexacte, sau de a le completa dacă acestea sunt incomplete. Daca unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informați cat mai curând posibil.

Dreptul de ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) –  Persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datele lor cu caracter personal. 

Dreptul de portabilitate – Persoanele vizate au dreptulsă obțină, sa reutilizeze și să le fie transmise datele lor cu caracter personal către un alt operator, în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii.

Dreptul la opoziție – Persoanele vizate au dreptul să se opună la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/ exercitarea autorității publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) și prelucrarea în scopul cercetării științifice/ istorice și al statisticilor.

Dreptul de restricționare a prelucrării -Persoanele vizate au dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor lor cu caracter personal.

Drepturi legate de procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri – Persoanele vizate au dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează̆ în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți contacta la datepersonale@evzgroup.ro
Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plângere la o autoritate de supraveghere.

Confidențialitatea datelor minorilor

Nu colectăm cu bună știință date cu caracter personal de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că copiii săi ne-au furnizat datele lor cu caracter personal, acesta ar trebui să ne informeze imediat. În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, vom distruge aceste informații imediat, cu excepția cazului în care deținătorul autorității părintești ne dă consimțământul explicit pentru prelucrarea a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

9. Securitatea datelor

Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le ni le furnizați, menținem garanții fizice, tehnice și organizatorice adecvate, actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu și oferim accesul la datele dvs. cu caracter personal doar acelor angajați care trebuie să știe aceste informații pentru a vă oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța și menținerea confidențialității și securității datelor dvs. Ne angajăm să luăm măsuri disciplinare adecvate pentru a asigura respectarea responsabilităților angajaților în materie de confidențialitate.

Edituradecarte.ro nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dvs. de email unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde și nu oferă către terți adresele de email obținute prin intermediul site-ului edituradecarte.ro, în alte situații decât cele indicate în prezenta politică. De asemenea, edituradecarte.ro nu divulgă datele dvs. personale altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dvs. explicit în acest sens.
S.C. EDITURA EVENIMENTUL SI CAPITAL S.R.L. certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței de urgență nr. 34/2014 privind drepturile în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru completarea și modificarea unor acte normative. S.C. EDITURA EVENIMENTUL SI CAPITAL S.R.L. este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 17695.

Contact

Pentru a ne semnala orice nelămurire în legătura cu GDPR, ne puteți contacta la adresa de email  datepersonale@evzgroup.ro

Adresa de corespondență: Strada Ceasornicului, nr. 3-7, etaj 4, apartament 13, sector 1, București

Această Politică de confidențialitate este actualizată în mod periodic, ultima actualizare fiind efectuată la data de 08.01.2024.

[]