Categorii de produse

Autor(i): Ovidiu Pecican

Editura: Palimpsest

Istoria ca lectură incomodă, a doua carte a lui Ovidiu Pecican, conține reflecții de relevanță teoretică și metodologică referitoare la meseria de istoric. Împreună, ele mărturisesc un orizont de lectură și exercițiul sistematic al menținerii în actualitate a problematicii istoriografice de către autor. Urmând exemple mai ilustre din străinătate – puse sub generice precum „meseria de istoric” ori „atelierul istoricului” – astfel de „digitații” pe claviatura unui pian imaginar sunt, sub raport metodologic, utile descifrării unor modalități de articulare critică a ideilor. Impresia de ansamblu rezultă dintr-o situare tranșantă, clară și solid argumentată, dincolo de tectonici și autonomii textuale, dincolo de straturile problematizate partizan, excesiv de subiectiv. Astfel, ca să dau un exemplu, probleme deosebit de sensibile din perioada interbelică, dintre care reținem Extremisme interbelice, Legionarismul doctrinar, Idei și direcții totalitare, Românii lui Eliade, Problema și confuziile legionarismului, Liberalism interbelic etc., sunt abordate complex, analiza lor prilejuindu-i autorului formularea unor puncte de vedere originale, cu nuanțări subtile, care reușesc să depășească prejudecăți de circumstanță, prudența cu care ele au fost tratate de mulți istorici și cercetători.

Vezi mai mult Vezi mai puțin

8,00 lei

1 în stoc

[]