Categorii de produse

Autor(i): G. Popa-Lisseanu

Nr. pagini: 288

An: 2023

Editura: Paul Editions

Volumul de față cuprinde două părţi. În prima partea am strâns la un loc mai multe legende şi basme mitologice, prelucrate după scriitorii clasici greci şi romani, iar în partea a doua o serie de povestiri — legende în înţelesul etimologic al cuvântului — traduse liber după scriitorul grec Lucian din Samosata.

Trăind prin veacul al II-lea după Hr., în timpul când noua religie se înfiripă în tot Imperiul Roman, şi pe alocuri prindea rădăcini adânci, iar panteonul grecesc cu zeii săi îmbătrâniţi şi decrepiţi începea să se prăbuşească, Lucian, deşi nu s-a făcut dovada că ar fi fost şi el creştin, găseşte prilejul să persifleze şi să satirizeze, ca un al doilea Momus, pe zeii păgânităţii şi toate credinţele religioase şi pline de naivităţi ale lumii greco-romane.

În partea întâi a acestui volum cititorul va găsi deci o serie de legende mitologice în care Antichitatea greco-romană viază de-a binele, iar în partea a doua mai multe povestiri care caută să ia în derâdere aceleaşi legende mitologice.

Dar, atât prima parte, care urmăreşte prin fiecare legendă un scop moral, tinzând astfel la orientarea noastră etică — nicio faptă mare nu se poate face fără credinţă în zei, zice Vergiliu — cât şi partea a doua care persiflează cu fineţe şi cu umor idealurile religioase ale păgânităţii, nu însă şi înseşi fundamentele eticii, deschid orizonturi noi şi ne procură, pe lângă o lectură distractivă, şi o lectură folositoare, utile dulci, transpunând pe cititor în lumea plină de avânturi ideale a clasicităţii greco-romane.

Vezi mai mult Vezi mai puțin

35,00 lei

1 în stoc

[]