Categorii de produse

Autor(i): MARIN C. STĂNESCU

Nr. pagini: 316 pagini

An: 2002

Editura: Mica Valahie

Anii crizei economice (1929-1933), la care se refera aceasta lucrare, trateaza cea mai grea perioada a istoriei interbelice a României. Lucrarea a fost scrisa si chiar dactilografiata înca înainte de 1990.

În carte se acorda un spatiu mult mai mare activitatii Partidului Comunist din România, aflat atunci în afara legilor, si apoi Partidului Social-Democrat si respectiv Partidului Socialist al Muncitorilor (Independent, Unitar), respectiv sindicatelor si miscarii greviste.

Este, de asemenea, schitata istoria altor organizatii muncitoresti si democratice, a celor de tineret ce întregeste problematica în care muncitorimea si o serie de categorii sociale nevoiase, inclusiv salariatii, si-au desfasurat lupta si activitatea multipla.

În doua capitole distincte, sunt prezentate succint luptele deschise – greve, demonstratii, proteste ale muncitorilor si salariatilor si alte forme de împotrivire contra exploatarii patronale sau a diferitelor masuri punitive.

Volumul se încheie cu un capitol special care înfatiseaza raporturile celor trei partide muncitoresti, ale organizatiilor de tineret si ale sindicatelor din România cu internationalele la care erau afiliate ori au colaborat.

Vezi mai mult Vezi mai puțin

18,90 lei

5 în stoc

[]