Categorii de produse

An apariție: 2021

Autor: LUMINIȚA IONESCU, DUMITRU NICA

Nr. pagini: 364

Editura: Mass Media România de Mâine

Volumul are o deosebită importanță teoretică și o dimensiune practică, prezentând  problematica specifică auditului la instituţiile publice şi particularităţi privind profesia de auditor intern, ceea ce este de interes pentru studenţii şi masteranzii Facultăţii de Ştiinţe Economice Bucureşti, din cadrul Universităţii Spiru Haret, dar şi pentru auditori, experţi contabili, consultanţi fiscali şi alte categorii de profesionişti implicaţi în activitatea instituţiilor publice. Sunt prezentate delimitări între auditul public intern şi auditul financiar, dar şi analiza comparativă între auditul public intern şi auditul public extern. Sunt analizate standardele de audit intern, dar şi proceduri specifice privind cadrul general de desfăşurare a auditului public intern. Lucrare cuprinde metodologia de desfăşurare a auditului public intern, planificarea auditului şi programul de audit public intern, precum şi principalele tehnici de audit.

Vezi mai mult Vezi mai puțin

30,00 lei

1 în stoc

[]