Categorii de produse

Editura: Monitorul Oficial

Carte recomandată de Uniunea Națională a Notarilor Publici

Data aparitiei 14 aprilie 2021

Editura Monitorului Oficial, prima și cea mai sigură sursă legislativă, in parteneriat cu Uniunea Națională a Notarilor Publici, a realizat ediţia aprilie 2021 a cărții Codul civil și Codul de procedură civilă.

SUMAR

 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
 • Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (extras);
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
 • Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (extras);
 • Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătoreşti, precum și pentru pregătirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (extras);
 • Ordinul nr. 359/C/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate in procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025–1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

 

Specialiștii Monitorului Oficial au conceput:

 • Forma actualizată a legislației;
 • O structură practică a Codului civil – marcare grafică distinctă, in conceptul   titlu/extrasul aferent din legea de punere in aplicare;
 • Un scurt istoric normativ;
 • Evidențierea grafică a modificărilor, completărilor și abrogărilor; note de subsol aferente;
 • Indexul alfabetic, tabla de materii;
 • Referiri la decizii ale Curții Constituționale.

CODUL CIVIL

 • incorporează totalitatea reglementărilor privitoare la persoane, relaţiile de familie şi relaţiile comerciale;
 • consacră diferenţieri de regim juridic in funcţie de calitatea de profesionist, respectiv nonprofesionist a celor implicaţi in raportul juridic obligațional.

 

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ

 • răspunde unor deziderate actuale, precum accesul justiţiabililor la mijloace şi forme procedurale mai simple şi accesibile şi accelerarea procedurii civile, inclusiv in faza executării silite, concomitent cu imbunătăţirea calităţii actului de justiţie.

LEGILE DE PUNERE IN APLICARE A CODURILOR

 • instituie dispoziţii tranzitorii care să realizeze trecerea de la vechea la noua reglementare;
 • asigură compatibilitatea codurilor cu celelalte legi in vigoare;
 • corelează dispoziţiile Codului civil, intre ele, dar şi intre acestea şi prevederile Codului de procedură civilă.

format 130 x 200 mm, 1088 pagini, ISBN 978-606-035-066-8

Vezi mai mult Vezi mai puțin

32,00 lei

Stoc epuizat

[]