Categorii de produse

Autor(i): Stan V. Cristea

Nr. pagini: 160 pagini

An: 2023

Editura: AIUS Printed

Lucrarea  Marin Preda. Răsfrângeri în actualitate, ce cuprinde cronicile literare publicate în răstimpul anilor 2015‑2022, pe marginea unor cărţi despre scriitor. Ea reprezintă ultima piesă din „trilogia” pe care i‑am dedicat‑o, la Centenar, alături de volumele: Marin Preda. Anii formării intelectuale (1929‑1948), ediţia a treia, revăzută şi adăugită (2022), Marin Preda. Biobibliografie, vol. I‑II (2022). Lângă această „trilogie” am adăugat îngrijirea volumului  colectiv Marin Preda. Omul şi Opera la Centenar (2022).
Opera lui Marin Preda rămâne singulară în literatura română contemporană, întrucât se bazează pe un sistem de valori etice şi propune o morală ce integrează libertatea spiritului şi respectul valorilor fundamentale, pornind de la perspectiva tradiţională, circumscrisă contextului civilizaţiei contemporane, omul şi istoria fiind în fapt dimensiunile esenţiale ale acesteia. Pe de altă parte, complexitatea operei lui Marin Preda trebuie circumscrisă în raport de contextul social, politic şi cultural în care aceasta a fost edificată, căci – nu încape nicio îndoială – de‑ar fi trăit în alte vremuri, poate că altul ar fi fost mersul său scriitoricesc. Ceea ce este indubitabil, este faptul că, prin proporţiile şi valoarea creaţiei sale, Marin Preda este unul dintre clasicii literaturii române contemporane, care, deşi are parte de o posteritate dificilă, nu va înceta să stârnească atenţia cititorilor şi a criticilor, determinând deopotrivă admiraţii şi controverse (sintagma „complexul Preda” îşi va păstra, cumva, pentru destulă vreme actualitatea), ceea ce înseamnă că opera sa nu va ajunge, totuşi, să fie uitată ori tratată cu indiferenţă. Prin structura sa intrinsecă şi prin valoarea literară şi estetică, chiar dacă nu într‑o unitate absolută, opera lui Marin Preda are şi capacitatea indestructibilă de a resuscita oricând interesul.
Vezi mai mult Vezi mai puțin

48,00 lei

3 în stoc

[]